Historia Parafii:


     Powstanie i rozwój parafii związany jest bezpośrednio z rozbudową nowego osiedla - Mydlice Południe, gdzie zamieszkali m.in. pracownicy Huty Katowice, czy Koksowni Przyjaźń.


Już w 1979 roku biskup częstochowski Stefan Bareła uzyskał zezwolenie władz wojewódzkich w Katowicach na wybudowanie kaplicy i ustanowienie punktu katechetycznego. Tego zadania podjął się w 1981 r. nowy administrator parafii św. Barbary, ks. Zygmunt Woźniak.12 września 1982 roku Biskup Bareła poświęcił plac pod budowę nowego kościoła. Wśród zaproszonych gości byli czterej współwięźniowie św. Maksymiliana Kolbego,którzy spotkali się z nim osobiście w Oświęcimiu.
W dniu 19 czerwca 1983 roku Papież Jan Paweł II dokonał poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę kościoła. We wrześniu 1983 roku powołany został wikariat terenowy pod wezwaniem św. Maksymiliana Marii Kolbe, który swym zasięgiem obejmował dąbrowskie osiedle „Mydlice" - co było kolejnym krokiem do ustanowienia nowej parafii, a w tamtych czasach nie było to takie łatwe i oczywiste.
16 października 1983 roku odbyło się poświęcenie kaplicy mszalnej i czterech niewielkich pomieszczeń, a 19 stycznia 1985 r. nowy biskup częstochowski Stanisław Nowak wydał dekret powołujący do życia parafię pod wezwaniem św. Maksymiliana Marii Kolbe. Wtedy rozpoczęto budowę nowej świątyni na rzucie trójkąta, z charakterystyczną kopułą wraz z plebanią według projektu Zygmunta Fagasa. Wmurowania aktu erekcyjnego dokonał 21 września 1987 roku biskup Stanisław Nowak. Kościół, na szczycie którego znalazła się rzadka we współczesnych kościołach kopuła, budowano przez 16 lat.
Uroczystego poświęcenia (konsekracji) 20 maja 2003 r. dokonał biskup sosnowiecki Adam Śmigielski. W roku 2005 przed kościołem został usytuowany pomnik św. Maksymiliana – patrona parafii, został poświęcony 10 maja 2005 r.

Pierwotnie do kościoła mieli należeć wszyscy mieszkańcy Mydlic, stąd, aby ich pomieścić na niedużej powierzchni, architekt zaprojektował duży chór, na którym znalazły się także ławki dla wiernych. Później powstała na Mydlicach druga parafia.

Obecnie parafia liczy około 10000 mieszkańców. Do parafii należą ulice: Legionów Polskich, bloki (numery nieparzyste) od 95 do 149, Jakuba Dąbskiego nr l do 15, Ludowa od nr l do 25 (numery nieparzyste), ulice domków jednorodzinnych, Jaworowa (numery parzyste), Starościńska, Wolska, Ziemna, Mireckiego nr 50-90.

 • rok 1979

  Uzyskanie zezwolenia na budowę kaplicy

 • 12 wrzesień 1982

  Poświęceine placu pod budowę kościoła

 • 5 wrzesień 1983

  Powołanie wikariatu terenowego

 • 19 czerwiec 1983

  Poświęcenie kamienia węgielnego przez Papieża Jana Pawła II

 • 16 październik 1983

  Poświęcenie wybudowanej kaplicy mszalnej

 • 19 styczeń 1985

  Ustanowienie Parafii

 • 21 wrzesień 1987

  Wmurowanie kamienia węgielnego

 • 20 maj 2003

  Poświęceine świątyni

 • 10 maj 2005

  Poświęcenie figury św. Maksymiliana